Efir tərtibatçısı

İş barədə məlumat

BAKU.TV
Razılaşma yolu ilə

Materialların məzmunu ilə tanış olmalıdır.

Verilişləri sistemləşdirilmiş şəkildə qeydə alıb saxlamalıdır

Proqrama daxil olunmuş materialları efirə təqdim etməlidir.

Verilişlərin efirdə vaxtında getməsinə nəzarət etməlidir.

Proqramın vəziyyəti və istismarı ilə bağlı hesabatlar, sənədlər hazırlamalıdır.

Efir setkasını yeniləməli və tənzimləməlidir.

Excel proqramını mükəmməl bilməlidir. Excel-də efir proqramını tərtib etməlidir.

İşə məsuliyyətli və yaddaşdan iti olmalıdır.

Şəxsi məlumat

Təhsil müəssəsinin adı #
Dil #
İş yeri #
Kursun və ya seminarın adı #